ขนส่งเป็น“งง”เจอมือดีปลอมเพจทำโพลล์หนุน “Grab”ถูกกฏหมาย…

  • ขนส่งยันไม่เคยเปิดเพจปลอมลวงโลก
  • สั่งปิดด่วนพร้อมเดินหน้าหาต้นตอข่าวลวง
  • ลุยเอาผิดตามกฎหมายพวกขี้ฉ้อสร้างความสับสน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรมการขนส่งทางบกว่า ตามที่มีเพจปลอมที่ชื่อว่า กรมการขนส่งทางบก  ได้จัดทำโพลล์ความคิดเห็นเรื่อง เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้ Grab ถูกกฏหมายหรือไม่? และได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากนั้น ในเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทางบก 

โดยนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องกล่าวว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเพจของกรมการขนส่งทางบก โดยทางกรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งว่า เพจ กรมการขนส่งทางบก นั้นเป็น “เพจปลอม” ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำหนังสือชี้แจงให้ทาง Facebook ดำเนินการเพื่อ “ปิดเพจ” แล้ว และจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเจ้าของเพจที่สร้างเพจปลอมขึ้นมาต่อไป  และขอแจ้งว่า เพจที่เป็นเพจของกรมการขนส่งทางบก คือ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.NEWS  https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/  

ทั้งนี้ในส่วนเรื่องของการทำโพลล์ ความคิดเห็นเรื่อง เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้ Grab ถูกกฏหมายหรือไม่? นั้น กรมการขนส่งทางบกขอแจ้งว่า ต้องได้รับการพิจารณาจากกรมการขนส่งทางบก ก่อนการจัดทำโพลล์ และโพลล์ข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก การพิจารณาเรื่องนโยบายรถโดยสารสาธารณะต้องมีการประชุมจากกรมการขนส่งทางบกก่อนการดำเนินการต่อไป