ขนส่งเตือน!เทศกาลบุญใหญ่รถโดยสารเกิดอุบัติเหตุเจอยึดใบอนุญาตแน่!

  • ขนส่งเตรียมมาตรการรับคนเดินทางวันหยุดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
  • ตรวจเข้มรถ-พนักงาน คนขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทาง
  • หากเกิดอุบัติเหตุจากสภาพรถโทษหนักสุดถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขนส่งทางบกเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 62 เนื่องจากคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีการเดินทางใช้รถใช้ถนนเพื่อไปทำบุญตามประเพณีหรือท่องเที่ยวปริมาณมากกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน เน้นมาตรการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทางตั้งแต่ต้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนั้นในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้สภาพถนนและสภาพจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบรถและกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ โดยขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลักเข้า–ออก กรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายพีระพล กล่าวต่อว่า เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด จะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถหรือผู้ประจำต้องดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด 

นอกจากนี้ ให้ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้ผู้โดยสารถูกเอาเปรียบ ทั้งการฉวยโอกาสจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งให้ผู้โดยสารยืนบนรถ รวมถึงให้คำแนะนำการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ หรือประชาชนที่พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง