ขนส่งเตือนจะมีความสุขสิ้นปีเตรียมรถ-คนพร้อมเดินทางหรือยัง

ขนส่งทางบก ห่วงใยประชาชน!!!แนะเตรียมความพร้อมก่อนขับรถ เดินทางไกลช่วงเทศกาล เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้การเกิดอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมทั้งคน-รถ เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลของทุกปีมักเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนขับรถเดินทางไกล โดยควรพักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมกับตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทาง ซึ่งสามารถใช้บริการได้ ณ จุดบริการที่มีป้ายสัญลักษณ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 ที่กรมการขนส่งทางบก ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้านพฤติกรรมการขับขี่ขอให้เพิ่มความระมัดมากเป็นพิเศษ กรณีต้องขับรถทางไกลที่มักมีโอกาสที่ผู้ขับขี่จะขับแซงรถคันหน้าหรือเปลี่ยนเลนอยู่ตลอดเวลา ผู้ขับขี่จะต้องแซงทางด้านขวามือเสมอก่อนแซงทุกครั้งต้องให้สัญญาณไฟ และต้องไม่แซงรถคันอื่นครั้งละมากกว่า 1 คัน โดยห้ามแซงในบริเวณที่มีป้ายจราจร ห้ามแซง ทางลาดชัน ขึ้นสะพาน ทางโค้ง วงเวียน ทางร่วมทางแยก ทางรถไฟ และช่วงที่มีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นเส้นทางข้างทางไม่ชัดเจน และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น

ส่วนกรณีที่ต้องขับรถในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งทัศนวิสัยบนท้องถนนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ ผู้ขับขี่ควรขับรถให้ช้าลงกว่าปกติ พร้อมกับระมัดระวังถนนลื่น หรือทางโค้งถนนลื่นและทางคดเคี้ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้หากเป็นการขับรถกลางคืนที่ระยะทางไกลเกิน 150 กิโลเมตรขึ้นไป ควรต้องมีผู้ขับรถสลับเปลี่ยนกันขับ หรือควรพักรถและคนขับเป็นระยะๆ เพื่อการควบคุมรถอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์หลับในและต้องศึกษาเส้นทางให้ถี่ถ้วนก่อนการเดินทางด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีประสบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางไม่เพียงพอต้องเปิดใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง โดยเปิดใช้สัญญาณไฟสูงเป็นระยะและหากมีรถวิ่งสวนทางมาให้ปรับมาใช้ไฟต่ำ เพื่อป้องกันแสงไฟแยงตารบกวนผู้ขับขี่รายอื่น และให้ตรวจสอบสัญญาณไฟในรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ต้องไม่ขับรถบนไหล่ทาง หรือว่าแซงในช่องทางด้านซ้าย เพราะว่าอาจจะมีรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมา หรืออาจจะมีรถที่จอดอยู่ริมข้างทาง หรือรถที่ไม่มีสัญญาณไฟด้วย ทั้งนี้หากประสบปัญหารถเสียระหว่างทาง สามารถใช้บริการ ณ จุดบูรณาการร่วม กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ที่ตั้งจุดบริการทั่วไทย ตลอดเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยประชาชนยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง