ขนส่งปิ๊ง!ติดคิวอาร์โค๊ดเสื้อวินมอไซค์หวังให้มวลชนร่วมตรวจสอบ

  • เล็งติดคิวอาร์โค๊ดเสื้อวินมอเตอร์ไซต์
  • มั่นใจเป็นช่องผู้ใช้บริการร่วมตรวจสอบ
  • ทั้งคนขับและผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องตรงกัน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากรณีที่ขณะนี้มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วิน) ในเส้นทางตรอกซอกซอยหรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และปัจจุบันนี้ส่งผลให้มีผู้มาประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง มากขึ้นทำให้ยากต่อการควบคุมและการจัดระเบียบ ขณะที่ประชาชนมีความต้องการระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัย แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการลงไปสำรวจหรือจัดระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเข้าไปทดแทนนั้น ในเรื่องดังกล่าว การที่จะจัดระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆเช่นรถโดยสาร มินิบัส สองแถวเข้าไปในระบบนั้น ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บริการจักรยานยนต์รับจ้างเกิดขึ้น ส่วนการจะจัดระบบรถขนส่งสาธารณะ เข้าไปเพิ่มต้องดูให้เหมาะสม เพราะอาจจะยิ่งส่งผลกระทบทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้นไปอีก

อย่างไรก็ตามทางขนส่งทางบกจึงมีแนวคิดที่จะทำระบบให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เนื่องจากสภาพปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวินมอเตอร์ไซค์มากกว่า 5,500 วิน มีผู้ขับรถประกอบอาชีพเกือบ 200,000 คน กำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ อาจมีไม่เพียงพอ

ดังนั้นจึงมีแนวคิดจะริเริ่มโครงการ ที่จะนำระบบไอที เข้ามาช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการทำระบบคิวอาร์โค้ด ติด กับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถสแกนตรวจสอบ และทราบข้อมูล เพื่อให้ผู้ขับรถจริงกับหมายเลขเสื้อที่รับอนุญาตตรงกัน ตามที่ภาครัฐได้มีการจัดระเบียบเข้าไปควบคุมจำนวนผู้ขับรถในแต่ละวิน นำมาขึ้นทะเบียนไปแล้วนั้น

อย่างไรก็ตามหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันผู้ใช้บริการก็สามารถร้องเรียนแจ้งมาที่หมายเลขสายด่วน 1584 ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบกเข้าไปตรวจสอบได้ โดยระบบคิวอาร์โค้ดนี้ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะขยายผลไปใช้ในระบบรถแท็กซี่สาธารณะติดตั้งภายในรถด้วย