ก.ล.ต.กล่าวโทษ บริษัทเสนอขาย “โทเคนดิจิทัล” ไม่ได้รับอนุญาต

  • ...กล่าวโทษบริษัทเอ็มอาร์ซีบิซจำกัดและกรรมการ
  • กรณีเสนอขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(...) ได้กล่าวโทษบริษัทเอ็มอาร์ซี– บิซจำกัดและกรรมการผู้มีอำนาจรายนายธนิทรัชชนนธนันกรต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) กรณีมีพฤติกรรมเข้าข่ายการเสนอขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  ทั้งนี้...ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่าบริษัทเอ็มอาร์ซี– บิซจำกัดมีพฤติกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลโดยชักชวนประชาชนให้ลงทุนผ่านสื่อออนไลน์เช่นFacebook – YouTube และเว็บไซต์บริษัทเอ็มอาร์ซี– บิซจำกัดซึ่ง..ได้เคยแจ้งบริษัทให้ยุติการกระทำอย่างไรก็ดีพบว่ายังคงมีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลอยู่

  โดยการกระทำของบริษัทเอ็มอาร์ซี– บิซจำกัดข้างต้นเข้าข่ายการเสนอขายและการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษตาม..การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล .. 2561 โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินปีหรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขายแต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  อย่างไรก็ตาม..จึงกล่าวโทษบริษัทเอ็มอาร์ซี– บิซจำกัดและนายธนิทรัชชนนธนันกรต่อปอศ.  ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกรณีดังกล่าวโปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังปอศที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2237-1199  เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป