ก.ค.62ไฟเขียวต่างด้าวหอบเงินลงทุนไทยกว่า3พันล้านบาท

  • มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึง124%
  • จ้างงานคนไทยแล้วรวม415 คน
  • ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-สิงคโปร์นักลงทุนขาใหญ่

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กล่าวว่า คณะกรรมการได้อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในไทยเดือนก.ค. 62 จำนวน 25 ราย เพิ่มขึ้น 56% เทียบจากเดือนมิ.ย. 62 มีเงินลงทุน 3,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น124% เนื่องจากในเดือนก.ค. มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในเทคโนโลยีการผลิตซิลิโคน เป็นต้น โดยมีการจ้างงานคนไทย 415 ราย

ส่วนในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 62 มีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวน 124 ราย ลดลง 23% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 15,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 62 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการแม่เมาะ, บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน, บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการเป็นศูนย์บริหารเงิน, บริการรับค้ำประกันหนี้ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตในเดือนก.ค.62 ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 7 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และเยอรมนี มีเงินลงทุนจำนวน 2,389 ล้านบาท, ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า 11 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น และเยอรมนี มีเงินลงทุนจำนวน 162 ล้านบาท, ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง 5 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส มีเงินลงทุนจำนวน 89 ล้านบาท และธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน 2 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง มีเงินลงทุนจำนวน 851 ล้านบาท