การบินไทยเพ้นท์เครื่องบินเป็นลาย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เนื่องในวโรกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จัดพิธีเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ด้วยการวาดและตกแต่งเครื่องบิน Boeing B777-300 ทะเบียน HS-TKF นามพระราชทาน ละหานทราย เป็นลายพิเศษเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เนื่องในวโรกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนส.ค. นี้ จากนั้นจะนำเครื่องบินลายพิเศษเรือสุพรรณหงษ์มาบินให้บริการในเส้นทางบินต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่นและเอเชียต่อไป

โดยขณะนี้ “การบินไทย”ได้ทำการติดตั้งจัดป้ายโฆษณาเป็นรูปเครื่องบินเพนท์ลายพิเศษเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้แล้ว 

สำหรับลายดังกล่าวมีการวาดบริเวณด้านข้างลำตัวของเครื่องบินบนเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์กำลังวิ่งบนเกลียวคลื่น โดยฝีพายทำท่ายกไม้พายพาเรือผ่านไปบนท้องฟ้า และผ่านไปกลุ่มเมฆ โดยบริเวณด้านหน้าของเครื่องบินมีการวาดประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอบคุณภาพจาก เฟสบุ๊ค Outsider’s Aviationpu