การดำเนินการในโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ระยะที่1 กทม.นครราชสีมา

ที่มา : กระทรวงคมนาคม โดย คณะกรรมการบริหารการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน