กัลฟ์ผนึกทีทีซี เวียดนาม เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • กัลฟ์ ลุยลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
  • จับมือทีทีซี เวียดนามผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์
  • พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าเวียดนามปี63

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFเปิดเผยในพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 20มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายการเพิ่มการใช้พลังงานพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และตั้งเป้าหมายให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2563

“ กัลฟ์ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าว จึงได้เข้าไปลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เนื่องจากโครงการพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนราว85.45 ตันต่อปี ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังตระหนักในปัจจุบัน ซึ่งโครงการนี้เป็น ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของกัลฟ์ ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานคือ บริษัททีทีซีกรุ๊ป (เวียดนาม)จำกัดที่จะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต”


 นายสารัชถ์ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนามเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาโดย กัลฟ์ ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. 49% ในขณะที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 กัลฟ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd (GIH) 90 %ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group) โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนามเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา