“กอร์ปศักดิ์”แนะ ส.ส. ขุดคุ้ยการ ใช้งบประมาณรัฐบาล “ประยุทธ์”

  • 5ปีกู้เงิน 2.2ล้านล้านบาทแต่เศรษฐกิจไม่ดีขึ้
  • ตัวเลขฟ้องไม่เป็นไปตามแผนต้องกู้เงินเพิ่มทุกปี
  • รัฐบาลต้องตอบเอาเงินไปทำอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกอร์ปศักดิ์สภาวสุอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้โพสต์ทวิตเตอร์@korbsak Sabhavasu มีข้อความระบุว่า  รัฐบาลคสช.ได้บริหารประเทศหลังทำการปฎิวัติเมื่อ22 พฤษภาคม2557 บริหารราชการแผ่นดินมากว่า5 ปี 

ทุกรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินด้วยการใช้เงินภาษีจากประชาชนรัฐบาลต้องออกกฎหมายที่เรียกว่าพรบ.งบประมาณกฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบของสภาก่อนที่รัฐบาลจะใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนได้

พรบ.งบประมาณมีข้อมูลมีรายละเอียดครบโดยเฉพาะแผนการใช้จ่ายในแต่ละกระทรวงทบวงกรมซึ่งผมจะได้นำมาพูดคุยด้วยในโอกาสต่อไป

วันนี้รัฐบาลคสช.ปิดฉากตัวเองเรียบร้อยแล้ว  เหมาะกับเวลาที่เราควรมาพูดคุยกันว่ารัฐบาลคสช. บริหารเงินงบประมาณของพวกเราในภาพใหญ่อย่างไร

ที่ควรดูในอันดับต้นคือตัวเลขเงินกู้ของรัฐบาลในแต่ละปีครับตัวเลขเงินกู้บ่งบอกถึงความสามารถของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจประเทศ  ถ้าเศรษฐกิจดีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจะสูงขึ้น 

ถ้าใช้จ่ายโดยจัดลำดับความสำคัญไว้อย่างดีเกิดประโยชน์ใช้จ่ายอย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยไม่รั่วไหล  รายจ่ายจะไม่มากเกินความจำเป็น  เงินที่ต้องกู้จะลดน้อยลงในแต่ละปี  จนไปถึงจุดที่สามารถจัดงบประมาณโดยไม่ต้องกู้อีกต่อไปดูตัวเลขเงินกู้ของรัฐบาลคสช.กันดีกว่าผ่านมา5 ปีได้กู้มาใช้จ่ายเท่าไหร่แล้ว 

รัฐบาลได้จัดงบประมาณแผ่นดิน5 ปีคือปี2558 2559 2560 2561 และ2562 (ปีปัจจุบัน) 
ตัวเลขการกู้ในแต่ละปีครับ
ปี2558 กู้250,000 ล้านบาท
ปี2559 กู้390,000 ล้านบาท
ปี2560 กู้390,000 ล้านบาทกู้เพิ่ม  162,921.7 = 552.921.7 ล้านบาท
ปี2561 กู้450,000 ล้่นบาทกู้เพิ่ม  100,358.1 = 550.358.1 ล้านบาท*
ปี2562 กู้450,000 ล้่นบาท( ต้องกู้เพิ่มหรือไม่ตัวเลขยังไม่ออกมาครับ)
* ( ปี60 และปี61 ต้องกู้เพิ่มเพราะที่ขอกู้ไว้เดิมไม่พอใช้)

รวม5 ปี  กู้เงิน2,193,279.8 ล้านบาท  ตัวเลขกลมๆ2.2 ล้านล้านบาท

ไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกครับแต่ที่จำเป็นต้องกู้เพราะรายได้มีไม่พอและเหตุผลที่กู้เพราะเชื่อว่ากู้มาลงทุนแล้วจะสร้างรายได้เพิ่มทำให้ปีต่อไปจะได้ไม่ต้องกู้อีกหรือกู้น้อยลง. แต่ตัวเลขฟ้องว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ที่กู้ไว้ไม่ได้ทำให้เกิดรายได้เลยต้องกู้เพิ่มทุกปี  เศรษฐกิจไม่ได้ดีจริงหรอกครับ

น่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าท่านสส.ที่เพิ่งได้รับเลือกไปนั่งในสภาจะเข้าไปขุดคุ้ยหารายละเอียดว่ารัฐบาลในอดีตใช้เงินภาษีของพวกเราไปทำอะไรแล้วนำมารายงานให้ผู้เสียภาษีอย่างเราๆท่านๆได้ทราบ

รัฐบาลใหม่ก็น่าจะตอบข้อสงสัยได้อย่างเต็มปากว่ารัฐบาลก่อนหน้าได้เอาเงินภาษีไปทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรจะบอกว่าเป็นงานของรัฐบาลเก่าคงไม่ได้  ผู้นำก็คนเดิมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คนเดิม  คงต้องอดใจเพื่อรอฟังคำชี้แจงในวันที่รัฐบาลเสนอร่างพรบ.งบประมาณปี2563 เข้าสู่สภา

ห้ามพลาดครับ!!!