“กสิกรไทย” พร้อมต่อยอด “สตาร์ทอัพไทย” ให้ก้าวไกลระดับโลก

  • แบงก์กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ “แคททะลิสต์” 
  • หวังเร่งศักยภาพสตาร์ทอัพไทยที่มีมุ่งมั่นขยายธุรกิจ  
  • เผยธนาคารพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำปรึกษา ต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและสนใจทำธุรกิจด้วยตัวเอง โดยการเป็นสตาร์ทอัพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนและกองทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกเป็นจำนวนมากเช่นกัน ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดหรือเติบโตต่อไปได้ ทำให้สตาร์ทอัพมากกว่า 90% ยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และนับวันจะมีช่องว่างให้สตาร์ทอัพน้องใหม่เบียดเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ยากขึ้น เนื่องจากผู้เล่นรายเดิมหรือผู้เล่นรายใหญ่มีการจับมือและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อปกป้องและขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น

ดังนั้นสตาร์ทอัพจึงต้องการคนช่วยที่เป็นทั้งเพื่อน ที่ปรึกษา และพันธมิตรในการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มโครงการ KATALYST (แคททะลิสต์) เพื่อช่วยสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยายธุรกิจ และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ของธนาคารหรือลูกค้า พันธมิตรของธนาคาร เพื่อร่วมสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีและช่วยยกระดับให้กับสตาร์ทอัพไทย โดยโครงการ KATALYSTเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่พร้อมให้คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพในด้านต่าง ๆ อาทิ รูปแบบของการทำธุรกิจ การให้ความรู้และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ตลอดจนให้คำแนะนำในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร พันธมิตรของธนาคาร และบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินลงทุน เพื่อให้วงการสตาร์ทอัพไทยเติบโตและประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสตาร์ทอัพกว่า 600 ราย ที่มาลงทะบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  มีสตาร์ทอัพที่มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในปี 2560 จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 106.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,350 ล้านบาท และในปี 2561 มีสตาร์ทอัพที่มีผู้ร่วมลงทุน 35 ราย เป็นเงิน 61.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,933 ล้านบาท จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ชะลอลง เนื่องจากสตาร์ทอัพไทยยังเติบโตไม่ทัน ซึ่งธนาคารหวังว่าโครงการ KATALYST จะเข้ามาช่วยพัฒนาและต่อยอดสตาร์ทอัพให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถดึงดูดเงินทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับเป็นสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ต่อไปในอนาคต

ด้านนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สตาร์ทอัพทั่วโลกมักจะประสบปัญหาในการจัดการธุรกิจคล้าย ๆ กัน คือ ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขาดเงินทุน ขาดทีมงานที่มีคุณภาพ ปัญหาด้านคู่แข่ง การจัดการต้นทุนและราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ตรงกับความต้องการ ขาดประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจและการตลาด ฯลฯ ซึ่งโครงการ KATALYSTพร้อมจะให้คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ โดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรม เข้ามารับคำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ KATALYST จะได้รับโอกาสเข้าร่วมทำแคมเปญกับทางธนาคารที่มีฐานลูกค้ากว่า 14.5 ล้านราย โอกาสขยายเงินทุนผ่านบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย และขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศผ่านบริษัท เควิชั่น จำกัด บริษัทด้านการลงทุนสตาร์ทอัพและแสวงหานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทย โอกาสในการหาโซลูชั่นด้านการชำระเงินร่วมกัน รวมถึงการได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทางธนาคาร และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เช่น โซลูชั่น FastPayระบบส่งยอดค้างจ่ายในระบบFlowAccount ไปยังแอปพลิเคชัน K PLUS SME ของธนาคาร เพื่อชำระยอดค้างจ่ายที่ทำให้การจ่ายเงินเป็นเรื่องง่าย รวมถึงโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้พร้อมขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก BakerMcKenzie และร่วมพบปะผู้บริหารจากธนาคารและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของสตาร์ทอัพ

ด้านนายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด เปิดเผยว่า บีคอน วีซี บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย พร้อมลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องและสามารถรองรับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะช่วยเหลือและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่เข้ามาในโครงการ KATALYST ในการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านของการลงทุน อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับบีคอน วีซี เองในการเฟ้นหา Seed Funding ให้กับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเพิ่มเข้ามาใน Portfolio ของบีคอน วีซีอีกด้วย โดยปัจจุบันได้ทำการลงทุนไปแล้วทั้งหมด 7 บริษัท ได้แก่ FlowAccount, Ookbee, Eventpop, Grab, InstaReM, Jitta และ Horganice และคาดว่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในสตาร์ทอัพจากโครงการ KATALYST ปีละ 2-3 ราย