“กสิกรไทย”หนุนสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในลาว

  • กสิกรไทย หนุนเครือ BCH สร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในลาว
  • ขนาด 254 เตียง เปิดให้บริการปี 2564 
  • ยกระดับบริการทางการแพทย์เทียบระดับสากล

            นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ ประธานสภาบริหาร ธนาคารกสิกรไทย สปป.ลาว เปิดเผยว่า  ธนาคารได้สนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด ในเครือ BCH โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์  เพื่อให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลาวเป็นหลัก
            “เครือ BCH เป็นพันธมิตรธุรกิจกับธนาคารมายาวนาน ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยภายใต้ 4กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ 1. กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 2. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ 4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช ได้ขยายเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ไปยังภูมิภาคอาเซียน”
            รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ในครั้งนี้ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในเฟสแรกจะใช้งบลงทุนประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การลงทุนของกลุ่มในครั้งนี้เพื่อสอดรับกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลภายใต้แบรนด์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้บริการกลุ่มคนไข้ทั่วไป ทั้งคนไข้ชาวลาว ชาวต่างประเทศที่ทำงานใน สปป.ลาว และนักท่องเที่ยว
            บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จากประเทศไทย และนักธุรกิจท้องถิ่นใน สปป.ลาว ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข ของ สปป.ลาว  บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์  ขนาด 254เตียง 38 ห้องตรวจ โดยจะเปิดให้บริการในปี 2564