กสอ.จับมือเมติ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

  • นำระบบ IoT เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
  • พัฒนาแรงงานสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ได้ร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (เมติ ) ท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงโดยใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Thing) หรือ IoT โดยก่อนหน้านี้ ประเทศไทยและญี่ปุ่น ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ที่มีศักยภาพเฉพาะทาง จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ทำให้กสอ.และเมติ จึงได้มีโครงการจัดตั้งทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ของประเทศไทย (สมาร์ท โมโนซึคุริ) เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

ทังนี้โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการฝึกอบรมบุคคลากร ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง แก้ไขร่วมกันผ่านการใช้เครื่องมือ IoT หลังจากที่ได้เริ่มโครงการเมื่อปีท่ีผ่านมา โดยมีการเดินทางไปฝึกอบรบที่ประเทศญี่ปุ่น และได้แบ่งผู้เชี่ยวชาญเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกหรือMaster Instructor หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดความรู้แกเอสเอ็มอี รายอื่นๆได้ และกลุ่มที่่2 Instructor คือ ผู้เชี่ยวชาญที่เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วย IoTs ในขั้นต้น 

สำหรับหลักการสำคัญของ สมาร์ท โมโนซึคุริ คือการฝึกบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อทำการปรับปรุงและมองหาโอกาส การพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงานด้วย IoT ตัวอย่างเช่น การควบคุมสถานะกระบวนการผลิตผ่านคอมพิวเตอร์จิ๋ว Raspberry Pi (ราสเบอร์รี่ พาย) และจอแสดงผลที่เชื่อมกับ สัญญาณไวไฟ (wifi) ซึ่งเป็นการลงทุนไม่ได้สูงมาก แต่สามารถช่วยให้ควบคุมการผลิตได้ตลอดเวลา หรือ real timeทำให้ฝ่ายผลิตเห็นภาพข้อมูลและมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาในสายการผลิตผ่านไปยังไลน์กลุ่มในสมาร์ทโฟนได้

“ การนำระบบ IoT เข้ามาใช้ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในระยะแรก ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่สิ่งสำคัญคือการทำให้กระบวนการผลิตของโรงงาน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ในโรงงานได้อย่างตรงจุดและเลือกใช้เทคนิค ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนงาน สร้างบุคลากร 4.0 “