กระทรวงพลังงาน ช่วยรณรงค์ลดปัญหาฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ในภาคพลังงาน

  • เร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10
  • ให้เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน
  • ขยายช่องทางจำหน่าย บี10 ,บี 20 ลดปัญหามลพิษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงฯ เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง โดยผลักดันให้มีการใช้น้ำมันดีเซลบี10 เพื่อกำหนดให้เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาโดย ผู้ค้าน้ำมันจะเพิ่มปริมาณจำหน่าย บี 10 ในสถานีบริการ พร้อมเร่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันราคา บี10 มีราคาถูกกว่า บี 7 ลิตรละ 2 บาท โดยราคา บี 10 อยู่ที่ 23.99 บาท/ลิตร ส่วน บี 7 ราคาอยู่ที่ 25.99 บาท/ลิตร พร้อมกับมอบให้ กรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) ตรวจติดตามเร่งรัดการจำหน่ายน้ำมัน บี 10 ในสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน จะรณรงค์ให้ประชาชนเข้มงวดเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำชับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ดักจับอนุภาคต่างๆ จากโรงไฟฟ้าที่ได้ทำเป็นประจำตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง รวมถึงเร่งส่งเสริมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี ) อย่างเป็นระบบ เป็นแผนรองรับพลังงานสะอาดไว้ในอนาคต อีกด้วย