กรมเจ้าท่า จัดเรือข้ามฟากให้บริการฟรีในช่วงวันหยุดยาว 13 – 16 ต.ค.65

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตาม พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คุมเข้ม ดูแลรักษาความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ในช่วงวันหยุดยาว 13-16 ตุลาคม65 นี้ว่า สำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงวันหยุด 13 ต.ค. 65 และคาดว่าจะมีผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีและรับเสด็จในงานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรจำนวนมาก ทางกรมเจ้าท่า จึงได้จัดเรือให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง ท่าเรือข้ามฟากวัดระฆัง และท่าเรือข้ามฟากวัดอรุณ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-20.00 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด จัดเรือให้บริการฟรี จากท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือท่าช้าง ช่วงเช้า จำนวน 2 เที่ยว และ ช่วงเย็น จำนวน 2 เที่ยว รวมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 66 นาย เรือตรวจการณ์เจ้าท่าจำนวน 8 ลำ

ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดยาว กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือต้องถือปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า และประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและภูมิภาคสาขาในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำ กำชับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกประเภท เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง