กรมเจ้าท่าแจ้งปรับปรุง4ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

  • ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยารู้ยังท่าเรือปิดปรับปรุง
  • เร่งปรับ4 ท่าเรือมั่นคง-แข็งแรง-ปลอดภัย
  • ส่วน”ท่าเรือราชวงศ์”ใช้บริการได้ตามปกติ

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.)เปิดเผยว่าขณะนี้กรมฯได้ประกาศปิดปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสี่พระยา และท่าเรือราชินี โดยจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร เพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานครและนนทบุรี)

ทั้งนี้เป็นการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น กรมเจ้าท่า จึงเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว

อย่างไรก็ตามจะมีการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร ทั้งหมด 4 ท่าเรือ มีรายละเอียดดังนี้1. ท่าเรือเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร1.1 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือ ทำให้ไม่สามารถใช้โป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้นได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาล่องแทน

1.2 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน

2.ท่าเรือสี่พระยา แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร
3.1 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน
3.2 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้น และขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือกรมเจ้าท่า และวัดม่วงแคแทน

3ท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทำให้ไม่สามารถ ใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือตลาดยอดพิมานแทน

4.ท่าเรือราชวงศ์ ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร นั้น เนื่องจากการปิดท่าเรือราชวงศ์เพื่อปรับปรุงดังกล่าว กระทบความเดือดร้อนของประชาชนที่มาใช้บริการ ดังนั้น กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินขึ้น-ลง โป๊ะเทียบเรือชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการสัญจรทางน้ำได้ตามปกติ และจะปิดเฉพาะพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารเท่านั้น หลังจากสะพานทางเดินขึ้น-ลงโป๊ะเทียบเรือชั่วคราวแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการท่าเรือได้ตามปกติ ดังนั้น การปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเรือราชวงศ์จึงไม่กระทบต่อการสัญจรทางน้ำของประชาชนที่มาใช้บริการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการยกระดับการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะ ตามแผนดำเนินการความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และทางเดินเรือ ทำให้มีความสะดวกปลอดภัย เป็นไปตามนโยบาย คนปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัย ที่กรมเจ้าท่ามีความห่วงใยในการให้บริการประชาชน