กรมอนามัย แนะพ่อแม่ ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมดีรับปีใหม่

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม 
  • ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
  • ลดการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกภายในบ้าน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน สำหรับประชาชนที่อยู่บ้านกับครอบครัว อาจใช้เวลานี้ ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดบ้าน ซึ่งสามารถ ทำร่วมกับพ่อแม่ได้ อาทิ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก รวมทั้งช่วยกันกวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง เศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง ล้างทำความสะอาดห้องน้ำส้วมสม่ำเสมอหรือคัดแยกขยะตามประเภทถังขยะหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย  สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวม และนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย ส่วนขยะทั่วไปให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทานไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถังขยะทั่วไปหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด                 

ทั้งนี้ ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ควรเน้นระบายอากาศภายในบ้าน  เปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศตามธรรมชาติ เพิ่มให้เกิดการหมุนเวียนอากาศระหว่างภายในและภายนอกบ้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่อับอากาศ ไม่ควรให้อากาศเดิมหมุนเวียนกลับมาใหม่ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการปิดพัก และเปิดหน้าต่างช่วยระบายอากาศ แต่หากใช้พัดลม ให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ”