กรมศุลฯเชื่อมข้อมูลนำเข้าส่งออก10ประเทศอาเซียนหวังช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ

  • กรมศุลฯ เตรียมเชื่อมข้อมูลนำเข้า-ส่งออกอาเซียน 10 ประเทศ
  • คาดดันอันดับ Doing Business ไทยดีขึ้น
  • ลดต้นทุนค่าขนส่งเหลือ12%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “One Window for All” กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ 37 หน่วย ธนาคารพาณิชย์ 17 แห่ง ผู้ประกอบการอีก 9,000 ราย นำระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ซึ่งเป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของประเทศมาใช้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และระบบขนส่ง(โลจิสติกส์) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกรมฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย และบรูไน ใช้ระบบ NSW แล้ว โดยปีนี้จึงตั้งเป้าจะเชื่อมโยงระบบNSW นี้ในประเทศกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ฟิลิปปินส์ และลาว ทั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบนี้ไปยังจีนและเกาหลีใต้ในอนาคต

“การที่มีระบบ NSW คาดว่าจะส่งผลให้การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจผลการจัดอันดับ (Doing Business) มีคะแนนดีขึ้นไปด้วย รวมทั้งยังลดต้นทุนค่าขนส่งลดลงเหลือ 12% จากปัจจุบันต้นทุนอยู่ที่ 13.8%”

สำหรับสถิติรับส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ ปี2559 มีการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW จำนวน 78 ล้านครั้ง ปี 2560 จำนวน 103 ล้านครั้ง ปี 2561 จำนวน 123 ล้านครั้ง ส่วนในปีนี้ ณ เดือนพ.ค.2562 ส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW ไปแล้ว 50 ล้านครั้ง โดยเฉลี่ยปีนี้มีการใช้เพิ่มขึ้น 14-15% เนื่องจากการใช้สิทธิง่ายขึ้นและสะดวกสบาย