กรมทางหลวง สั่งด่วน!”แขวง-หมวดการทาง”ทั่วประเทศ รับมือวาตภัย ดินโคลนถล่ม

กรมทางหลวงสั่งแขวงทางหลวง-หมวดการทางทั่วประเทศเตรียมพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าด้วยขณะนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝนและในหลายภูมิภาคได้มีฝนตกและลมกรรโชกแรงในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก  ต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกรมทางหลวงจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสำนักงานทางหลวงศูนย์สร้างทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานแขวงทางหลวงทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการทั้งเรื่องของการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดอาคารระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบบน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดเตรียมเครื่องจักรยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสิ่งอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจรหรือป้ายKnock Down หลักนำทาง    ไฟกระพริบฯลฯให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติ

ส่วนในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาทันทีและรายงานผู้บริหารในส่วนกลางจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุทางขาด/สะพานขาดหรือชำรุดให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานเพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและสะพานเบลี่ย์ให้เข้าดำเนินการโดยทันทีโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามเผ้าระวังสถานการณ์การเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์สร้างทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานดูแลทางเดินเท้าฟุตบาทปรับปรุงให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนไม่เปรอะเปื้อนโดยเฉพาะถนนที่ผ่านชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่วัสดุและชิ้นส่วนสะพานเบลีย์เครื่องจักรยานพาหนะเตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาดติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือหรือพบเหตุบนทางหลวงเช่นต้นไม้ล้มทางขาดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 ตลอด24ชั่วโมง