กรมชลประทานแจงเหตุน้ำเน่าในคลองข่า

  • พบ “ขยะ”กีดขวางทางน้ำ ทำคลองตื้นเขิน 
  • น้ำไหลไม่สะดวก ปลาตาย ส่งกลิ่นเหม็น
  • เตรียมจับมือเทศบาลเมืองจันทนิมิต ขุดลอกคลอง 
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

          นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ว่าจากการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย พบว่า คลองมีสิ่งปฏิกูลหรือขยะกีดขวางทางน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลำคลองมีสภาพตื้นเขิน ส่งผลให้น้ำไหลได้ไม่สะดวกมากนัก ทำให้เกิดปลาตายและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ  

ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรี ได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำคลองข่าทั้ง 3 บาน ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อช่วยระบายน้ำที่เน่าเสียให้ไหลออกสู่ทะเล และให้น้ำเค็มไหลเวียนเข้ามาช่วยชะล้างน้ำที่เน่าเสียออกจากลำคลอง โดยกำหนดให้เปิดประตูระบายน้ำทุกวัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1-2 วัน จะช่วยให้สภาพน้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนมีสภาพดีขึ้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โครงการชลประทานจันทบุรีได้เตรียมหารือกับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิต รวมทั้งผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าว และร่วมกันกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะที่ขวางทางน้ำออกให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้นมาอีกในอนาคต จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวรริมคลองข่าตลอดทั้งสาย ให้ช่วยกันรณรงค์งดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะลงในคลองด้วย