กรมการค้าภายในเกาะติดสินค้านำเข้าใกล้ชิด

กรมการค้าภายใน ติดตามสินค้านำเข้าใกล้ชิด ทั้งปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์

  • หลังเหตุสู้รบอิสราเอล-ฮามาส และรัสเซีย-ยูเครนยังไม่จบ
  • ยันราคาปุ๋ยในประเทศลดลงจากปีก่อน แต่ยังทรงตัวสูง

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การสู้รบระหว่างอิสราเอล และฮามาส รวมถึงรัสเซียและยูเครน ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมต้องจับตาสถานการณ์ราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน และวัตถุดิบต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ที่เป็นผลพลอยได้จากน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปัจจุบัน แม้ราคาสินค้าเหล่านี้เริ่มลดลงบ้างแล้วตามราคาในตลาดโลก เมื่อเทียบกับปี 65 แต่ยังถือว่า ทรงตัวในระดับสูง

“สถานการณ์ของอิสราเอล และฮามาส ยังไม่มีผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก แต่กรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ และสินค้าต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพราะจะมีผลต่อราคาปลายทาง หรือราคาที่ขายในประเทศ อย่างปุ๋ยเคมี แต่เท่าที่ติดตามดู ราคาช่วงนี้ลดลงจากช่วงกลางปี 65 ที่ราคาขึ้นไปสูงสุด แต่ก็ยังถือว่า ทรงตัวอยู่ในระดับสูง กรมจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถรวมตัวกันสั่งซื้อได้”

สำหรับโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกรนั้น กรมได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ให้ส่วนลดซื้อปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ โดยตั้งแต่วันที่ 1-18 ต.ค.66 มีสถาบันเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยแล้ว 80 แห่งปริมาณ 581,100 กระสอบ คิดเป็น 19% ของปริมาณปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ มีมูลค่าส่วนลด 12 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ติดต่อสั่งซื้อกับสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกได้

ร.ต.จักรา กล่าวอีกว่า จากการติดตามสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยเคมี พบว่า ช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 66 มีปริมาณ 3.44 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และสต๊อกคงเหลือในประเทศยังมีสูงถึง 0.83 ล้านตัน เพียงพอต่อความต้องการใช้ ไม่มีปัญหาขาดแคลน แม้ขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลก และก๊าซธรรมชาติ ปรับตัวสูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังต่ำกว่า ทำให้ผลกระทบด้านราคา มีไม่มาก โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน ทรงตัวมานานแล้ว และยังถูกกว่าช่วงที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว โดยปุ๋ยยูเรีย ลดลง 46%, ปุ๋ยฟอสเฟต ลด 39%, ปุ๋ยโพรแทส ลด 42% ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ลด 49%, สูตร 15-15-15 ลด 32% และสูตร 16-20-0 ลด 26%