กมธ.นัดประชุมนัดพิเศษพิจารณางบฯมหาดไทยรายจังหวัด

  • กมธ.งบ 63 ประชุมนัดพิเศษ พิจารณางบฯมหาดไทยรายจังหวัด
  • ปลัด มท.ยืนยันตั้งเป้าใช้งบฯได้อย่างมั่นคง
  • เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(30 พ.ย.) ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายใช้งบประมาณเพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 ภาค มาชี้แจง

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมาธิการฯ วันนี้ (30 พ.ย.) เป็นการประชุมนัดพิเศษในวันหยุด เนื่องจากผู้ที่จะมาชี้แจง ส่วนใหญ่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมาธิการฯ ต้องการหลีกเลี่ยงให้ผู้ชี้แจงที่จะเดินทางมาในวันราชการ จึงได้นัดประชุมในวันหยุด ซึ่งกรอบการประชุมวันนี้ มีกำหนดเวลาการประชุมไปจนถึงเวลา 23.30 น.

สำหรับงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้ (29 พ.ย.) ทางคณะกรรมาธิการฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางทีวีและวิทยุในส่วนของกองทัพ ความจำเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 ของกองทัพเรือนั้น จะไปลงรายละเอียดในคณะอนุกรรมาธิการฯ