กฟผ. นำแบบจำลองบ้านเบอร์ 5 ร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 มุ่งส่งต่อแนวคิดการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

  • ตั้งเป้าช่วยผู้บริโภคลดค่าใช้จ่าย
  • ชู4แนวคิดลดใช้พลังงาน

นายศานิต นิยมาคม รองโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมนำบ้านเบอร์ 5 ที่เป็นการจำลองรูปแบบบ้านประหยัดพลังงานไปร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand Social Expo 2019 ที่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค.นี้ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีที่ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมคิดค้นและดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านสังคมของประเทศ   ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สำหรับ บ้านเบอร์ 5 มุ่งเน้นไปที่การออกแบบอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นและภาระการให้แสงสว่าง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุการก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งจะช่วยให้การใช้พลังงานภายในบ้านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย กฟผ. ได้ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการออกแบบบ้านและอาคาร ผ่านโครงการฉลากประสิทธิภาพบ้านและอาคารเบอร์ 5 โดยใช้หลักการ 4E ได้แก่ Eco Design หรือ  การออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้แสงธรรมชาติ ทิศทางลม ระบบการใช้น้ำและบำบัดน้ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Envelope หรือ  การเลือกใช้วัสดุ สำหรับโครงสร้างอาคาร อาทิ อิฐมวลเบา กระจก หลังคากระเบื้อง สีทาผนัง ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการนำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน 

           Electrical Equipment หรือ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 – 10 % และ Energy Management หรือ การบริหารจัดการพลังงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือมาใช้ในบ้าน

ขณะเดียวกัน การนำร่องโครงการบ้านเบอร์ 5 จำนวน 8 โครงการที่ กฟผ. ได้จับมือกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ กฟผ. มีความรู้ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย รวม 1,871 ยูนิต ได้แก่ เคหะชุมชนเชิงสังคม ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ ปทุมธานี (รังสิตคลอง 5) เคหะชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ประชานิเวศน์ 3 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ ขอนแก่นกรีนวิลล์ เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ บุรีรัมย์ 2 เคหะชุมชนเชิงสังคม อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ จันทบุรี และเคหะชุมชนเชิงพาณิชย์ สระบุรี (บ้านสวนปากเพรียว) โดยจะทำการส่งมอบเคหะชุมชนเชิงสังคม ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เป็นโครงการแรกในเดือนก.ย.นี้