กพท.ตอกหัวตะปูเซ็นทรัลสร้างเอ้าท์เลตข้างสุวรรณภูมิได้

  • กพท. ยันเซ็นทรัล วิลเลจ ขออนุญาติถูกต้อง
  • รับแนวก่อสร้างอยู่ในแนวร่อนเครื่องบิน
  • ร่วมมือปรับแก้ความสูงตึกอาคารแล้วไม่มีปัญหา

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)เผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. กพท.ได้รับหนังสือร้องเรียนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ขอให้ กพท. เข้าไปตรวจสอบสิ่งก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ บริเวณใกล้กับสนามบินสุวรรณของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก ทอท.อ้างว่าตรวจสอบพบว่าตำแหน่งในการก่อสร้างอยู่ห่างจากทางวิ่งเพียง 2กิโลเมตร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบิน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างห้าสรรพสินค้าดังกล่าวทางบริษัทผู้รับเหมาคือ บริษัทสวรรค์วิถี จำกัด ได้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับ กพท. มาตั้งแต่ปี 2560แล้ว และที่ผ่านมาบริษัทและ กพท. ได้ร่วมกันปรับแก้แบบก่อสร้างให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินแล้ว โดย กพท. ได้ลงนามอนุมัติให้มีดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่เดือนก.ค.2561 ที่ผ่านมาแล้ว

“ อาคารที่ก่อสร้างนั้นอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ หรือแนวร่อนสนามบินจริง ซึ่งตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ 2497 กำหนดให้ต้องขออนุญาตต่อ กทพ ก่อนก่อสร้าง ซึ่ง ทางผู้รับเหมาได้ยื่นแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างกับ กพท.อย่างถูกต้องตั้งแต่ปี 60แล้ว และก็มีการปรับแบบเรื่องความสูงลงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย จนสุดท้าย กพท. ก็เซ็นต์อนุมัติให้ก่อสร้างได้ ในช่วงเดือนก.ค.ปี61 โดยตัวอาคารที่อนุมัติให้ก่อสร้างจะมีความสูง 23เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานกำหนดที่36เมตร และอยู่ห่างจากหัวทางวิ่งประมาณ2กิโลเมตร”

นายจุฬา กล่าวว่า ตามประกาศของกพท. ได้กำหนดเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ หรือแนวร่อนสนามบินว่า มีระยะทางเป็นแนวตรงห่างออกไปจากหัวสนามบินเป็นระยะทาง15กิโลเมตร และทำมุมเอียง2% ของระยะทาง โดยหากจะมีการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จะต้องมีการยื่นขออนุญาติจาก กพท ก่อน 

หากพบว่าสร้างโดยไม่มีการขออนุญาต จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 59,60 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ภายในเวลาที่กําหนด โดยหากไม่ปกฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอํานาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเองได้ โดยให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน