กพท.จ่อเปิดเสรี!บินโดรน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดเผยว่า กพท. มีแผนจะปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) พ.ศ.2558 เพื่อให้รายละเอียดเรื่องต่างๆ มีความเป็นสากล ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ไอเคโอ) ซึ่งขณะนี้ทราบว่าไอเคไอได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศใช้ ทั้งนี้ กพท. ตั้งเป้าว่าจะพยายามปรับแก้ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ให้แล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ภายในปี 62

สำหรับแนวทางการปรับแก้ประกาศเบื้องต้นจะกำหนดให้ผู้บังคับโดรนมีพื้นที่ที่สามารถทำการบินได้เลย โดยไม่ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตมาที่ กพท. เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการง่าย และสะดวกมากขึ้น รวมทั้งผู้บังคับโดรนที่ไม่มีใบอนุญาต ก็ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ อีกต่อไป อีกทั้งในหลายประเทศก็เริ่มดำเนินการในลักษณะนี้แล้ว บางประเทศแบ่งชัดเจนเลยว่า โดรนแบบใดต้องดูแลหรือไม่ต้องดูแล อย่างไรก็ตามสำหรับรายละเอียดต่างๆ อาทิ พื้นที่ใดบ้าง ขนาดของโดรนเป็นเท่าใด และบินได้ที่ความสูงเท่าใดนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้ต่อไป

นายจุฬา กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีผู้บังคับโดรน ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เข้ามายื่นคำขอใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์www.caat.or.th/uav  ปัจจุบัน กพท. ออกใบอนุญาตไปแล้วกว่า 7,000 ราย ส่วนใหญ่จะใช้ในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ และบางรายใช้ในงานเกษตร ไว้โปรยสารเคมี หรือปุ๋ย ซึ่งปัจจุบันโดรนเป็นที่นิยมของคนทั่วไป แต่ยอมรับว่าข้อกำหนดที่ระบุว่าผู้บังคับโดรนที่ติดกล้อง จะต้องยื่นข้อใบอนุญาตจาก กพท. เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้บังคับโดรน โดยเฉพาะผู้ใช้งานประเภทสันทนาการ บินโดรนเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เกิดความเบื่อหน่ายกับการต้องมาทำเรื่องขอใบอนุญาตที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ทำการบินโดรน ซึ่งการปรับแก้ประกาศกระทรวงครั้งนี้จะช่วยตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้มาก.