กทท. เปิดใช้ e-Payment ชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออกท่าเรือกรุง เทพเต็มรูปแบบ

.พร้อมเปิดใช้ระบบ e-Payment จัดเก็บค่าธรรมเนียม

.ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า

.ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินงาน

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทท. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำงานโดยการนำระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ใช้บริการพร้อมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจร

โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระ ค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ล่วงหน้า ก่อนรถบรรทุกตู้สินค้าผ่านท่าจะเข้าประตูตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดระยะเวลา ลดแรงงาน ลดปัญหาการจราจร และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สำหรับระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารได้โดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง กทท. ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้ามาจัดเก็บรวม เป็นอัตราเดียว คือ คิดตามประเภทและขนาดของตู้สินค้า

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการชำระเงิน พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าขาออกเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลตู้สินค้าของ ทกท. ก่อนรถบรรทุกวิ่งผ่านเข้า ทกท. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.port.co.th และเลือกคำว่า e-Payment หรือกรอก IP Address: http://econtainerservice.port.co.th/PAT/#/login ในช่อง URL โดย กทท. ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งตู้สินค้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ประตูตรวจสอบ ดังนี้ รถบรรทุกตู้สินค้า ค่ายานพาหนะ
(บาท) ค่าภาระตู้สินค้าขาออก (บาท) ค่าบริการ ชั่งตู้สินค้า (บาท) รวม(บาท)
ตู้เปล่า 20 ฟุต 100 428 – 528
ตู้บรรจุ 20 ฟุต 100 535 30 665
ตู้เปล่า 40 ฟุต 200 727.60 – 927.60
ตู้บรรจุ 40 ฟุต 200 963 30 1,193
ตู้เปล่ามากกว่า 40 ฟุต 200 856 – 1,056
ตู้บรรจุมากกว่า 40 ฟุต 200 1,070 30 1,300