กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่บังคับใช้ 23 ส.ค.นี้

  • ให้สิทธิ์ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตถอดงานละเมิดออกได้ทันที
  • จากเดิมต้องรอให้ศาลสั่งก่อนลั่นแก้ปัญหาละเมิดเร็วขึ้น
  • คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดชีวิตเจ้าของและอีก 50 ปีหลังเสียชีวิต

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผลักดันการแก้ไขพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้สำเร็จ เพื่อให้ทันกับการค้ายุคดิจิทัล โดยเฉพาะมาตรการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, YouTube สามารถนำงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ทำให้สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ได้อย่างท่วงที 

นอกจากนี้ ยังได้ขยายอายุความคุ้มครองงานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต  จากเดิมที่คุ้มครองเพียง 50 ปี เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์จะได้ประโยชน์ด้วย  

“กฎหมายใหม่นี้ จะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีศักยภาพของไทย ซึ่งมีมูลค่ากว่า 209,000 ล้านบาท ให้ก้าวไปสู่ระดับโลก โดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มาต่อยอดและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ใหม่ๆ ออกไปจำหน่ายในตลาดซื้อขายผลงานศิลปะในโลกดิจิทัล เช่น  NFT ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์ของไทยมากขึ้น”  

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเตรียมความพร้อมสำหรับการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และเตรียมยื่นภาคยานุวัติสารสำหรับการเข้าเป็นภาคี WCT ของไทยต่อไป