กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 รณรงค์กระตุ้นคนออกมาใช้สิทธิ์

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งส..เขต 5 สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ขณะนี้กกต.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง สำหรับการเตรียมการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดสถานที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ปิดประกาศ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว

นายปฐมพงศ์ กล่าวว่า ส่วนภาพรวมการหาเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้สมัครทุกหมายเลข มีการติดตั้งป้ายหาเสียงตามริมถนนหรือเส้นทางตามที่ประกาศไว้ และในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย บางบ่อ บางเสาธง และบางพลี พบว่ามีป้ายของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็มีมากเช่นกัน การหาเสียงยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ยังไม่มีการร้องเรียนการกระทำผิดเข้ามาแต่อย่างใด

สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนั้น นายปฐมพงศ์ กล่าวว่า เราได้มีการจัดประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ทั้งสื่อแนะนำตัวผู้สมัคร รวมทั้งข้อมูลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งส่งไปยังทุกครัวเรือน รวมทั้งประสานไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง และโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 สิงหาคม เราได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ตำบล กำหนดให้วิ่ง 1 ตำบลต่อ 1 คัน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ 72% ในส่วนของสำนักงานฯหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเท่าเดิม แต่การหาเสียงของผู้สมัครที่มีความเข้มข้น เชื่อว่าจะเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง น่าจะอยู่ที่ประมาณ 80%